Validation of the BT Sensors Test Kit for rapid testing for residues of beta-lactams, cefalexin and tetracyclines in milk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

Zoekresultaten