Validation of the BT Sensors Test Kit for rapid testing for residues of beta-lactams, cefalexin and tetracyclines in milk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstract

Zoekresultaten