Validation of the microbiological inhibitor test Delvotest T for screening for antimicrobials in milk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

Zoekresultaten