Valorisation of tainted boar meat in patties, frankfurter sausages and cooked ham by means of targeted dilution, cooking and smoking

Lieselot Y Hemeryck, Jella Wauters, Lore Dewulf, Anneleen I Decloedt, Marijke Aluwé, Stefaan De Smet, Ilse Fraeye, Lynn Vanhaecke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Valorisation of tainted boar meat in patties, frankfurter sausages and cooked ham by means of targeted dilution, cooking and smoking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen