Van droom naar daad. De kracht van een concept in de governance van partnerschappen

Valerie Dewaelheyns, Lies Messely

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

  42 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het traditionele partnerschap in gebiedsgerichte ontwikkelingsprocessen lijkt vaak daar te stoppen waar het burgerinitiatief begint. Toch hoeven beide niet geïsoleerd te zijn van elkaar. Om dit aan te tonen, focussen we op de governance van partnerschappen die ontstaan rond de concepten ‘streek’ en ‘tuincomplex’. Hoewel deze concepten weinig gemeenschappelijk lijken te hebben, zijn ze beide in staat om de blik van een groot aantal verschillende actoren te verruimen en hen te inspireren tot actie. Daarnaast kunnen beide concepten ingezet worden voor het bereiken van collectieve maatschappelijke doelstellingen. Uit de vergelijking blijkt dat de lokale schaalniveaus (XS tot L) de motor voor verandering zijn, waarbij hogere schaalniveaus (XL tot XXXL) een flexibel beleidskader en gemeenschappelijke richtlijnen zouden moeten ontwikkelen om lokale en zelfs private acties en initiatieven te begeleiden. Uit de analyse van het institutionaliseringsproces van de gebiedsgerichte werking rond het concept ‘streek’ vinden we drie dimensies terug die gezorgd hebben voor de overgang van droom naar daad: verbeelden, verkennen en verwezenlijken. Dezelfde dimensies komen ook naar voor bij de processen rond het concept ‘tuincomplex’. Het vergelijken van de governance van deze twee concepten brengt dus niet alleen een waaier aan actoren en partnerschappen in beeld, maar toont ook het belang aan van een inspirerend concept dat blikken verruimt en uitnodigt tot verkenning van partnerschappen en initiatieven. Dit laat toe om met behulp van de drie dimensies verbeelden, verkennen en verwezenlijken droom in daad om te zetten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s12
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2016
  EvenementPlandag 2016 - Verruimen – Maatschappelijk rendement met ruimtelijk talent -
  Duur: 19-mei-2016 → …

  Congres

  CongresPlandag 2016 - Verruimen – Maatschappelijk rendement met ruimtelijk talent
  Periode19/05/16 → …

  Dit citeren