Variability of the Rumen Escape Protein and Fatty Acid Composition of Grass and Clover Species and Cultivars

Muriel Vandewalle, Gijs Van Ranst, Veerle Fievez, Johan De Boever, Chris Van Waes, Jan De Riek, Joost Baert

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologie

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Variability of the Rumen Escape Protein and Fatty Acid Composition of Grass and Clover Species and Cultivars'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie