Variatie van de methaanuitstoot van melkkoeien in lactatie, gemeten met een GreenFeed-automaat

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterpeer review

    Zoekresultaten