Variation in methane emission from dairy cows and beef heifers measured in open-circuit chambers with an infrared laser spectrometer

Nico Peiren, Joaquin Castro Montoya, Leen Vandaele, Sam De Campeneere

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC3: Congres abstractpeer review

    Zoekresultaten