Variety protection by use of molecular markers: Some case studies on ornamentals

Jochen Dendauw, Marc De Loose, Jan De Riek, Erik Van Bockstaele, Leen Leus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Variety protection by use of molecular markers: Some case studies on ornamentals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie

Aarde en milieuwetenschappen