Varkenssector is het waard om er onze mouwen voor op te stropen

Sam Millet, Marijke Aluwé, Frederik Leen, Peter Demeyer, Koen De Reu, Kaat Luyckx, Maarten Crivits, Joost Dessein, Sarah De Smet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  59 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Investeren in onderzoek en onderwijs ten behoeve van de varkenssector is een bewuste positieve keuze voor de drie partners die onlangs samen de ‘varkenscampus’ openden op de ILVO-site in Melle. Die partners zijn het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Universiteit Gent en Hogeschool Gent. De varkenshouderij is in Vlaanderen goed voor 40 procent van de economische waarde van dierlijke productie. Varkens vertegenwoordigen 1,46 miljard euro productiewaarde, tegenover 3,56 miljard euro voor alle dierlijke producten samen en 5,48 miljard euro voor heel de Vlaamse landbouwsector. “Deze sector is het waard om er onze mouwen voor op te stropen”, verklaart administrateur-generaal van ILVO Joris Relaes. De sector realiseert jaar na jaar een positief saldo op de handelsbalans, vertegenwoordigt één procent van de wereldproductie en vijf procent van de totale Europese varkensproductie. Op ILVO richten een tiental wetenschappers hun onderzoek geheel of gedeeltelijk op veevoeding, praktijkmanagement, dierenwelzijn, luchtemissies en aspecten van diergeneeskunde binnen de varkenshouderij. Een overzicht van hun recente resultaten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftVilt vzw
  Aantal pagina’s6
  PublicatiestatusGepubliceerd - 18-mei-2015

  Dit citeren