Veldproeven met biochar in het Noordzeegebied in het kader van het Interregproject 'Biochar: climate saving soils'

Greet Ruysschaert, Jim Hammond, Adam O'Toole, Tor Kihlberg, Esben Bruun, Markus Roedger, Romke Postma

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

  246 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Interregproject 'Biochar: Climate saving soils' heeft tot doel om het effect van biochar op bodem en gewasgroei te demonstreren in het Noordzeegebied. Daarom heeft het project veldproeven met biochar aangelegd in alle deelnemende landen. Deze veldproeven zijn een belangrijk onderdeel van het project. In deze nieuwsbrief geven we een overzicht van deze veldproeven en een aantal voorlopige resultaten.
  TaalEngels
  StatusGepubliceerd - 28-feb-2013

  Dit citeren