Vergelijking van verrijkte kooien versus alternatieve huisvestingssystemen voor leghennen met betrekking tot sanitaire status en dierenwelzijn. Eindverslag project S6164 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu (Betoelaagd onderzoek)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 2006

Dit citeren