Verhoogt voeding naar de laagste voederconversie de risico's op darmproblemen en voetzoollaesies?

Luc Maertens, Evelyne Delezie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftPluimvee
  Volume50
  Pagina's (van-tot)14-17
  Aantal pagina’s3
  PublicatiestatusGepubliceerd - jul.-2016

  Dit citeren