Vermesting. Bijkomende inspanningen nodig om waterkwaliteit te verbeteren

Dirk Van Gijseghem, Kor Van Hoof, Hilde Wustenberghs, Joost D'hooghe, Bruno Fernagut, Ralf Eppinger, Koen Desimpelaere, Stijn Overloop

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologiepeer review

  8 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  • De doelstelling voor het overschot op de bodembalans van de landbouw zal in 2007 niet gehaald worden. Op voorwaarde dat bijkomende maatregelen tot eenzelfde vooruitgang leiden als in het verleden is het doel in 2010 in bereik.
  • De nitraatconcentratie in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied is nog te hoog op respectievelijk 42 % en 38 % van de meetpunten. Voor oppervlaktewater blijkt dat de gunstige tendens van de periode 1999-2003 niet verdergezet wordt, ondanks de gunstige evolutie voor de indicator bodembalans.
  • Er is een significant verband tussen het percentage meetplaatsen met overschrijdingen van de nitraatnorm (50 mg/l) in oppervlaktewater en het overschot op de bodembalans op bekkenniveau.
  • Het aandeel van de landbouw in de vermestende emissie bedraagt 65 %. De sector heeft dan ook een belangrijke bijdrage te leveren in de sanering van het oppervlakteen grondwater en de luchtkwaliteit.
  • Op 95 % van de oppervlakte natuur is de depositie van stikstof te hoog. Dat leidt samen met andere factoren tot verlies aan biodiversiteit.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelMilieurapport Vlaanderen, MIRA T 2006 : Focusrapport
  EditorsMarleen Van Steertegem
  Aantal pagina’s17
  Plaats productieMechelen
  UitgeverijVlaamse Milieumaatschappij
  Publicatiedatumdec.-2006
  ISBN van geprinte versie978 90 209 70487
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec.-2006

  Dit citeren