Verneveling van Biologische Controle Organismen (BCO’s) in bewaarruimten voor bestrijding van vruchtrotschimmels

W Van Hemelrijck, T Vanwalleghem, P Verboven, David Nuyttens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

    39 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten