Verruimde niet-agrarische functiemogelijkheden geven slechts antwoord op deel van reconversievraagstuk: ILVO nota 2016.01

Anna Verhoeve, Eva Kerselaers

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  Uittreksel

  De kwaliteit en structuur van de open (landbouw) ruimte alsook de beleidsambitie om de open ruimte te vrijwaren van verdere verspreide verstedelijking zullen exponentieel onder druk komen staan bij het verruimen van de functiemogelijkheden in agrarisch gebied (zoals momenteel geëxploreerd binnen de contractconvenant benadering) zolang (flankerende) instrumenten ontbreken die (1) agrarische brownfield-ontwikkeling stimuleren alsook (2) instrumenten om kapitaalsvernietiging/derving te ondervangen. Een gecoördineerde reconversiestrategie dringt zich op.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s8
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2016

  Dit citeren