Verwerking en kookproces grijze garnaal geoptimaliseerd: Lang houdbaar eindproduct, vrij van bewaarmiddelen

Thomas Verhaeghe, Geertrui Vlaemynck

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

    2 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten