Videonarratieven: bodem: Een verhaal over de bodem

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

Uittreksel

Bij de OVAM benoemen we het actief opnemen van zorg voor bodem en land als Soil+Land Stewardship. Dit stewardship wordt vaak vertaald als rentmeesterschap of als iemand die het beheer opneemt voor een onroerend goed dat hem wordt toevertrouwd. Denk hierbij aan de oude koninkrijken waar stewards het koninkrijk bestuurden in naam van de minderjarige koning(in)… waarbij wij de minderjarige koning(in) dan als symbool zien voor de toekomstige generatie.
In dit geval is dat onroerend goed onze natuurlijke hulpbron bodem en land. En de dienstbaarheid voor het koninkrijk, is hier de zorg voor bodem en land, die worden verkozen boven het persoonlijke eigenbelang...
Oorspronkelijke taalNederlands
PublicatiestatusGepubliceerd - 14-sep.-2021

Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • videonarratieven
  • bodem
  • OVAM

Dit citeren