Vijf leerrijke en spraakmakende cases met elk hun specifieke uitdagingen: Pilootprojecten Productief Landschap in de praktijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  Wat hebben een collectieve bioboerderij, een landbouwpark, een vleesveebedrijf dat bedreigd wordt door waterzieke gronden, een dakserre op een veilingloods en stadslandbouw in een voormalig woonuitbreidingsgebied met elkaar gemeen? Het zijn alle vijf pilootprojecten in het trajact 'Productief Landschap'. Onderzoekers van ILVO gingen samen met het team van de Vlaamse Bouwmeester en met ambtenaren van de departementen Omgeving en Landbouw op zoek naar inspirerende voorbeelden van hoe landbouw op een aparte en liefst positieve manier in aanraking komt met landschap, met ruimtelijke ordening, met water, met verstedelijking, enz.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftVilt vzw
  PublicatiestatusGepubliceerd - 13-nov-2018

  Trefwoorden

  • B410-landbouwhydrologie
  • pilootprojecten
  • landbouw
  • lanschap
  • ruimtelijke ordening

  Dit citeren