Viral genes everywhere: public health implications of PCR-based testing of foods

Ambroos Stals, Els Van Coillie, Mieke Uyttendaele

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Viral genes everywhere: public health implications of PCR-based testing of foods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen