Virtual farmland: Grasping the occupation of agricultural land by non-agricultural land uses

Anna Verhoeve, Valerie Dewaelheyns, Eva Kerselaers, Elke Rogge, Hubert Gulinck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Virtual farmland: Grasping the occupation of agricultural land by non-agricultural land uses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen

  Sociale wetenschappen