Virtueel landbouwland: Harde verschil tussen feiten en cijfers

Anna Verhoeve, Eva Kerselaers, Elke Rogge

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een nationaal tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1 of A2

  203 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Vlaamse open ruimte staat onder grote verstedelijkingsdruk. Vruchtbare gronden worden aan een tempo van zes hectare per dag verhard om ruimte te bieden aan wonen, industrie en infrastructuur. Dat de ernst van de situatie moeilijk overschat kan worden, wordt in dit artikel onderbouwd met cijfers van het feitelijk landgebruik van de landbouwruimte. We introduceren daarbij de term‘virtueel landbouwland’ om te verwijzen naar dat deel van de landbouwruimte dat in de ruimteboekhouding aangeduid is als landbouwgebied, maar in de feiten géén landbouwactiviteit kent. Dit verlies van landbouwgrond is niet alleen nadelig voor de landbouw, maar voor de maatschappij als geheel. Het betekent immers ook een verlies van open ruimte, zowel in oppervlakte als in kwaliteit.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftRuimte
  Volumejaargang 9
  Exemplaarnummer43-2017
  Pagina's (van-tot)72-75
  Aantal pagina’s4
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jul-2017

  Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • open ruimte
  • verstedelijkingsdruk
  • verlies van landbouwgrond

  Dit citeren