Visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent 2030 en de ruimtelijke vertaling ervan: Eindrapport

Sally Lierman, Brecht Vandekerckhove, Boris Huyghebaert, Céline Wellens, Judith De Pau, Paul de Graaf, Elke Rogge, Joost Dessein, Eva Kerselaers, Charlotte Prové

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport

  Uittreksel

  In de loop van 2014 werkte ILVO in samenwerking met SumResearch en Paul de Graaf aan de opdracht ‘Visie op landbouw in de stedelijk omgeving van Gent in 2030' en de ruimtelijke vertaling ervan. Dit onderzoek in opdracht van de stad Gent moet input geven aan het nieuwe structuurplan ‘Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030' en heeft dus een ruimtelijke insteek. Met de opmaak van de structuurvisie 2030 gaat de stad een nieuwe uitdaging inzake ruimtelijke planning voor haar hele grondgebied aan.

  Deze structuurvisie op landbouw zal de ambitie van de stad om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, mee helpen waarmaken. Uitgangspunten van de structuurvisie zijn duurzaamheid, verwevenheid en diversiteit. Gedurende de opmaak van deze structuurvisie wenste de stad input te krijgen voor het beleidsdomein landbouw:

  * Wat is de ruimte die deze landbouw op vandaag inneemt?

  * Welke trends, noden en behoeften leven er bij deze landbouw en wat is hiervan de ruimtelijke implicatie?

  * Wat is de ruimte die de stad in 2030 wil en kan geven aan de landbouw in Gent?

  In de eerste fase werd de bestaande landbouw in beeld gebracht door middel van een doorgedreven GIS-analyse. Via een forum, workshops, terreinbezoeken en interviews werden talloze actoren bevraagd naar de knelpunten en mogelijkheden voor de landbouw in de omgeving van Gent.

  In de tweede fase gaven 5 ruimtelijke cases input aan de discussie in stakeholder workshops. Vanuit deze concrete cases formuleerden we beleidsaanbevelingen voor een duurzaam Gent 2050!
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelVisie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent 2030 en de ruimtelijke vertaling ervan
  Aantal pagina’s352
  UitgeverijSumResearch
  Publicatiedatumjan.-2015
  PublicatiestatusGepubliceerd - jan.-2015

  Dit citeren