Vistraject - Duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector

Nathalie De Snijder, Emiel Brouckaert, Krien Hansen, Johan Heyman, Hans Polet, Marc Welvaert

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportpeer review

  71 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Op 30 augustus 2011 ondertekende minister-president Kris Peeters samen met de vertegenwoordigers van Natuurpunt, de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het departement Landbouw en Visserij het Convenant ter bevordering van een duurzame Vlaamse visserijsector. In het rapport ‘Vistraject’ verwoorden deze partners een gezamenlijke toekomstvisie voor de transitie van de Vlaamse visserij naar een bestendiging van duurzaamheid. Dit Convenant werd mee uitgewerkt en ondertekend door het kabinet van minister-president Kris Peeters, maar wegens de regeringswissel in 2014 wordt het resultaat begin 2015 voorgelegd aan de nieuwe minister bevoegd voor visserij, Joke Schauvliege, die al bevestigd heeft volledig achter het uurzaamheidstraject
  te staan.

  Een duurzame visserijsector wil zeggen dat er zowel aandacht is voor sociale, economische als ecologische aspecten. Dankzij de specifieke inbreng van de convenantpartners, betrokkenen en vooral de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan, werd ‘Vistraject’ een uniek rapport waarin deze duurzaamheidsaspecten evenwichtig aan bod komen.

  Zeven hoofddoelen geven de hoofdlijnen weer van het beoogde transitieproces in de visserijsector. Omdat het belangrijk is om vissers die duurzaam vissen, daar ook (financieel) voor te waarderen, worden er in het rapport verbanden gelegd met projecten zoals bvb. Valduvis. Valduvis wil de duurzaamheid van de aangeboden vis op de veiling zichtbaar maken opdat de extra inspanning beloond wordt in markttoegang en/of meerwaarde. Ook de rol van de consument in dit transitieproces komt aan bod.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s132
  PublicatiestatusGepubliceerd - feb.-2015

  Dit citeren