Voorstelling van de DISCUSS indicator in discussiegroepen van landbouwers

Hilde Wustenberghs, Ilse Delcour, Karoline D'Haene, Davina Fevery, Ludwig Lauwers, Fleur Marchand, Nicole Taragola, Walter Steurbaut, Pieter Spanoghe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftAbstract van een congres in een tijdschrift

Zoekresultaten