Voortgangsrapport 2 betreffende het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat) PERIODE juni 2012 - november 2012

Jozefien Derweduwen, Hans Hillewaert, Lies Vansteenbrugge, Pieter Vantieghem, Kris Hostens

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

246 Downloads (Pure)
Filter
Afgerond

Zoekresultaten