Voortgangsrapport 4 betreffende het onderzoek naar de invloed van lozing van gechloreerd zeewater op het macrobenthos (zacht substraat) en de epifauna (hard substraat)

Jozefien Derweduwen, Hans Hillewaert, Ellen Pecceu, Jan Wittoeck, Jan Ranson, André Cattrijsse, Wim Versteeg

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

64 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
Aantal pagina’s11
PublicatiestatusGepubliceerd - 4-jul.-2014

Publicatie series

NaamILVO-mededeling no. 168
ISSN van geprinte versie1784-3197

Dit citeren