Waar is het misgelopen met aanvaarding ggo’s in Europa?

Linde Inghelbrecht

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  Genetisch gemodificeerde gewassen worden regelmatig aangemeld voor de Europese autorisatieprocedure, maar daar blijft het meestal ook bij. Aanvragen leiden telkens weer tot een impasse want Europa weet nog altijd niet of het ggo’s wil toepassen in de landbouw dan wel volledig wil bannen. Volgens onderzoekster Linde Inghelbrecht (UGent – ILVO) komt dat omdat de goedkeuringsprocedure gebaseerd is op een specifieke visie op de technologie en hoe we ermee om moeten gaan. Bovendien blijven ggo-gewassen sterk gecontesteerd en heeft het debat een bijzonder bitsige toon. In haar doctoraat bekeek Inghelbrecht de problematiek als een ‘wicked problem’, dat wil zeggen een hardnekkig probleem waarbij elke poging tot oplossing nieuwe aspecten van het probleem blootlegt.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftVilt vzw
  Aantal pagina’s3
  PublicatiestatusGepubliceerd - 25-apr.-2016

  Dit citeren