Wakker worden in het land van de stedelijke agro-ecologie: Lessen in stedenbouwkundige bescheidenheid

Michiel Dehaene, Hans Vandermaelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3peer review

Uittreksel

De ontkoppeling van bodem en stad maakt deel uit van een lange geschiedenis en een geografie van kapitalistische verstedelijking die de stad systematisch heeft uitgespeeld tegen het platteland, het stedelijke vraagstuk tegen het agrarische vraagstuk. Als gevolg daarvan zijn relevante praktijken van bodemverzorging meestal buiten de stad te vinden. Zij behoren tot een wereld die structureel is uitgesloten van het stedelijke. In dit artikel zullen we focussen op een aantal observaties ten aanzien van onze eigen discipline. We hebben ons betoog opgebouwd aan de hand van aha-momenten uit ons persoonlijke onderzoekstraject, waarvan er drie hier aan bod komen. Die aha-momenten zijn het resultaat van onze kennismaking met het perspectief van agro-ecologische boeren aan de overzijde van de breuk stad/platteland. We beschouwen deze -aha-momenten niet alleen als belangenbehartiging voor de agro-ecologische boer, maar ook als venster op een wereld die door de onze werd uitgesloten, plus het daaraan gekoppelde leer- en herstelproces.
Vertaalde titel van de bijdrageWaking up in the Land of Urban Agroecology: Lessens in Modesty for Urbanism
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftOASE
Exemplaarnummer110
Pagina's (van-tot)43-52
Aantal pagina’s10
ISSN0169-6238
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • stedenbouw
  • agro-ecologie
  • geschiedenis

Dit citeren