Waterhuishouding. Watervoorraden onder druk

Hanne Degans, Johan Lermytte, Didier D'Hont, Els De Bie, Koen Martens, Stef Michielsen, Joost D'hooghe, Hilde Wustenberghs, Willy Huybrechts

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek/anthologiepeer review

  Uittreksel

  • De lage waterbeschikbaarheid in Vlaanderen (841m3/inw/j) is voornamelijk het gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid (waardoor veel water nodig is om aan de basisbehoefte te kunnen voldoen).
  • De grondwaterstand in veel diepe grondwaterlichamen is zeer laag, hoewel de laatste jaren peilstijgingen worden waargenomen. Vooral het Sokkelsysteem blijft gekenmerkt door verdere peildalingen. Ondanks de inspanningen slaagt het beleid er dus voorlopig niet in om de toestand voldoende te verbeteren.
  • Het watergebruik in de veeteelt daalde door een daling van de veestapel, maar ook als gevolg van de invoering van waterbesparende maatregelen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelMilieurapport Vlaanderen, MIRA-T 2007 : Focusrapport
  EditorsMarleen Van Steertegem
  Aantal pagina’s18
  Plaats productieMechelen
  UitgeverijVlaamse Milieumaatschappij
  Publicatiedatumdec-2007
  Pagina's198-215
  ISBN van geprinte versie978 90 209 76465
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec-2007

  Dit citeren