WATER+LAND+SCHAP: Een nieuwe aanpak voor gebiedsgericht werken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Uittreksel

  Gebiedsgericht werken betekent per definitie werken met heel wat verschillende thema’s, sectoren en actoren. Beleidsdoelen uit diverse sectoren worden bijvoorbeeld op eenzelfde gebied geprojecteerd. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat er ook samen aan projecten gewerkt wordt of dat financieringskanalen gestroomlijnd hun weg naar het terrein vinden. Als we toekomstuitdagingen zoals de klimaatverandering ten gronde willen aanpakken, zou een gebundelde aanpak van de beschikbare middelen, mankracht en kennis zoveel meer kunnen verwezenlijken. Zoals bij het watergebonden programma Water+Land+Schap het geval is.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftRuimte
  Volume41
  Pagina's (van-tot)44-49
  Aantal pagina’s6
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

  Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • klimaatverandering
  • water
  • landschap

  Dit citeren