Welk sensorsysteem biedt een oplossing voor welke probleemstelling? Zo testen we de haalbaarheid.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

Uittreksel

At-line en in-line visie-inspectiesystemen kunnen een sterke meerwaarde betekenen voor productieprocessen. Meer bepaald om ze te optimaliseren, automatiseren, de traceerbaarheid te verbeteren of productkwaliteit te bepalen.
Oorspronkelijke taalNederlands
Tijdschriftflanders' FOOD Radar
PublicatiestatusGepubliceerd - 28-okt.-2021

Dit citeren