Welzijnsnormen bij Vleeskippen (WELBROIL). Project nr. RT - 06/4

Roselien Vanderhasselt, Kris De Baere, Ozlem Cangar, Margot Sprenger, Maika Cox, Claudia Bahr, Johan Buyse, Daniel Berckmans, E Vranken, Johan Zoons, Eddy Decuypere, Daniël De Brabander, Frank Tuyttens

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  1247 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit project bestaat uit vier werkpakketten (WP). In WP1 werden monitoring protocols ontwikkeld voor het evalueren van de algemene (geïntegreerde) staat van welzijn van vleeskippen in praktijkbedrijven: één waarbij de gegevens op het pluimveebedrijf werden verzameld (‘on-farm’), en één waarbij gegevens aan de slachtlijn werden verzameld (‘at-slaughter’). De protocols zijn gebaseerd op de 12 dimensies van het begrip dierenwelzijn opgesteld door het EU Welfare Quality® project. In kleine groepen kippen werden veelbelovende, innovatieve welzijnsindicatoren ontwikkeld en getest. In WP2 werden geautomatiseerde methoden voor het beoordelen van zowel het bewegingsapparaat van individuele kippen, als van de activiteit en bezettingsgraad van een groep kippen, ontwikkeld. In WP3 werden fysiologische parameters voor specifieke en algemene welzijnstoestanden geëvalueerd. Op basis van WP 1-3 werden prototype monitoring protocols opgesteld die dan in WP4 in semipraktijkomstandigheden werden toegepast om het effect te evalueren van huisvesting- en managementfactoren (bezettingsdichtheid, genotype, lichtsysteem) op het welzijn van vleeskippen. Door in een serie van drie proevenreeksen verschillende factoren in eenzelfde proefopzet te nesten, werden niet alleen de factoren afzonderlijk geëvalueerd maar ook hun interacties. Volgens vooropgestelde criteria en gebaseerd op de statistische correlaties die tussen de verschillende indicatoren werden gevonden en op de mate dat de indicatoren toelaten de behandelingen te onderscheiden, werden de uitgebreide prototypes afgeslankt tot de uiteindelijke monitoring protocols.
  TaalNederlands
  Plaats productieMelle
  VolumeRT06/4
  ISBN van geprinte versie9789081100700
  StatusGepubliceerd - 2010

  Dit citeren