What is being measured, and by whom? Facilitation of communication on technical measures amongst competent authorities in the implementation of the European Union Broiler Directive (2007/43/EC)

Andy Butterworth, Ingrid de Jong, Christiane Keppler, Ute Knierim, Lisanne Stadig, Sarah Lambton

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'What is being measured, and by whom? Facilitation of communication on technical measures amongst competent authorities in the implementation of the European Union Broiler Directive (2007/43/EC)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie