When technology is more than instrumental: How ethical concerns in EU agriculture co-evolve with the development of GM crops

Linde Inghelbrecht, Gert Goeminne, Guido Van Huylenbroeck, Joost Dessein

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Zoekresultaten