Which soil P test reflects best the phosphorus availability for leaching?

Fien Amery, Bart Vandecasteele, Greet Ruysschaert, Wendy Odeurs, Ruben Warrinnier, Sophie Nawara, Erik Smolders

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstract

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Which soil P test reflects best the phosphorus availability for leaching?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen