Wijngaarden: 30% vermindering van de verspreiding van spuitnevel en toepassing van minder fungiciden voor valse meeldauw

Ingrid Zwertvaegher, David Nuyttens, Thanos Balafoutis, Michael Moraitis, Spyros Fountas

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

Vertaalde titel van de bijdrageWijngaarden: 30% vermindering van de verspreiding van spuitnevel en toepassing van minder fungiciden voor valse meeldauw
Oorspronkelijke taalAndere
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-aug-2022

Dit citeren