Wild Caught Methodology

Kim Sys

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrage

  62 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  ILVO Visserij en Aquatische Productie gebruikt voor het beoordelen van wild gevangen vis op vlak van duurzaamheid de ‘Wild Caught Methodology’. Deze internationale methode werd in 2007 ontwikkeld door Stichting De Noordzee1, in samenwerking met WWF, Greenpeace en de Marine Conservation Society2 en dit onder begeleiding van de Seafood Choices Alliance3. De methodologie bestaat uit het beantwoorden van een reeks meerkeuzevragen die pijlen naar de ecologische duurzaamheid van een welbepaalde vissoort gevangen in een welbepaald gebied met een welbepaalde visserijtechniek. Deze vragenlijst werd beoordeeld door een internationale, externe commissie van wetenschappers en experts. Per vraag kunnen naargelang het antwoord punten worden gewonnen of verloren. Eenmaal alle vragen zijn beantwoord, worden de behaalde punten opgeteld wat resulteert in een globale eindscore. Deze eindscore bepaalt dan uiteindelijk waar juist op de duurzaamheidsmeetlat de beoordeelde vissoort zich bevindt. Deze duurzaamheidsmeetlat is artificieel opgedeeld in drie verschillende zones: een rode (niet duurzaam), een oranje (matige duurzaamheid) en een groene (duurzaam) zone.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  PublicatiestatusGepubliceerd - okt.-2012
  • Samen naar Duurzame Vis

   Kim Sys (Spreker op uitnodiging)

   19-sep.-2012

   Activiteit: Gesprek of presentatieLezing en mondelinge bijdrage

   Bestand

  Dit citeren