Worden alle mogelijkheden inzake multifunctionele landbouw en plattelandsontwikkeling benut? Een case-studie over zorglandbouw

Joost Dessein, Michiel P.M.M. de Krom

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

  48 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Zorglandbouw biedt zorg op maat voor verschillende types zorgvragers, zoals jongeren uit de jeugdzorg of mensen met een verstandelijke beperking. De zorgvragers kunnen een tijdje meedraaien op een boerderij. Zorglandbouw in Vlaanderen ziet er anders uit dan in Nederland, Duitsland, Oostenrijk of Noorwegen. De formules verschillen, de financieringsbronnen ook. De veerkracht van het systeem in tijden van crisis of verandering eveneens. Sociologen legden verschillende systemen onder de loep. Naargelang het denkkader dat dominant is, krijg je mogelijkerwijze een andere invulling van het begrip ‘zorglandbouw’. In hun onderzoek hebben Joost Dessein van de ILVO-eenheid Landbouw en maatschappij, Michiel de Krom (UGent/ILVO) en Bettina Bock (WUR, Nederland) drie discoursen rond zorglandbouw ontrafeld en geanalyseerd. Wie goed leest, haalt er ideeën uit over innovatieve, creatieve plattelandsontwikkeling en verbreding die ons tot op heden in Vlaanderen onbekend zijn. De nogal eenzijdige benadering van zorglandbouw vanuit het zogenaamde multifunctionele landbouw-discours lijkt in Vlaanderen immers de toekomstmogelijkheden te beperken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  PublicatiestatusGepubliceerd - 24-jun-2013

  Dit citeren