Zooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren

Karl Van Ginderdeuren

  Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

  60 Downloads (Pure)
  Vertaalde titel van de bijdrageZooplankton en diens rol in Noordzee voedselwebben: Gemeenschapsstructuur en selectief foerageergedrag door pelagische vissen in Belgische mariene wateren
  Oorspronkelijke taalEngels
  Uitgever
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2013

  Dit citeren